T-dance T-dance T-dance T-dance
This is an example of a HTML caption with a link.

Baletka

Pro tanečnice od 10 let.  Výuka je zde zaměřena na správné držení těla, kdy se stává samozřejmostí, že toto držení by mělo být automaticky přenášeno do variací. Více se teď klade důraz na pohybovou paměť. Tanečnice se učí delší pohybové variace.  Hodina je rozdělena : rozcvičení, cvičení u tyče, cvičení na volnosti, diagonály, skokové variace, taneč na špičkách a závěrečné port de bras. Rozcvičení je zaměřeno na protažení jednotlivých částí. U cvičení u tyče se probírají jednotlivá cvičení, která připravují tanečníka na volnost ( plie, battement tendu, battement tendu jeteé, ronde jambe, fondy, adagio, frappe, grandbatement ). Vše je ještě doplněno o posilovací cviky a protahovací adagio na tyči.  Na volnosti se cvičí jednotlivé variace, která byly u tyče v jednoduším zadání. Na diagonálách se zaměřujeme nejne na točení, ale i na velké skokové variace. Improvizace je v hodinách zařazena méně, spíše zde klademe důraz na tvoření krátkých variací z naučených prvků. 

Každý tanečník od nás dostane notýsek, kde má možnost sbírat známky za práci v hodině. Notýsek také funguje jako informační prostředek pro rodiče o vystoupeních. 

Hodinu vede Gabriela Kroutilová.