T-dance T-dance T-dance T-dance
This is an example of a HTML caption with a link.

Ceník

 Ceník platný od 11. 9. 2023

TANINY ( 3 letí ) 1 650 Kč

TANCULATA ( 4 - 6 let ) 1 800 Kč

TRSÁCI ( 1. – 2. třída ZŠ – 60 min lekce) 1 800 Kč

TRSÁCI ( od 2. třídy – 90 min. lekce ) 2 000 Kč

T- Nager, T- Dance ( 90 min lekce ) 2 000 Kč

Děti navštěvující 2 kroužky v T- Dance 3 200 Kč

 

* uvedené ceny jsou na pololetí

* baletní lekce se budou řídit tarifem ZUŠ Otakara Ševčíka a pokud budou děti chodit 2x v týdnu pouze dopočítáme částku do 3 200 Kč.